Kontakt

Kierownik projektu:
dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin 27
tel. 81 744 50 61 wew. 156
e-mail: m.frac@ipan.lublin.pl

Dane jednostki goszczącej, w której realizowany jest projekt:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
tel.: (81) 744 50 61
fax: (81) 744 50 67
NIP: 946-18-24-287
REGON: 000326380
e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl
www: http://www.ipan.lublin.pl
www (bip): http://bip.ipan.lublin.pl