Zespół realizujący projekt

Kierownik projektu:
dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN

Wykonawcy:
Specjaliści ds. analiz mikrobiologicznych:
dr Anna Siczek
mgr Karolina Oszust

Specjaliści ds. analiz chemicznych:
dr Paweł Szarlip
mgr Rafał Gałązka

Specjalista ds. fermentacji metanowej:
dr inż. Krzysztof Ziemiński

Specjalista ds. opracowania preparatu enzymatycznego:
dr Grzegorz Janusz

Specjalista ds. biochemicznych:
dr Anna Pawlik

Personel wspomagający:
mgr Nina Bilińska
mgr Agata Gryta
mgr Anna Kot
prof. dr hab. Jerzy Lipiec