Promocja projektu

Wywiad Pana Mariusza Gadomskiego z dr Magdaleną Frąc dla dwumiesięcznika Odpady i Środowisko.   PDF

 

  • Kolorowy świat mikroorganizmów – promocja projektu podczas X Lubelskiego Festiwalu Nauki 

          Dyplomy: Magdalena Frąc, Agata Gryta, Nina Bilińska, Karolina Oszust

 

  • Mikroorganizmy różnych  środowisk – warsztaty promujące projekt w Szkole Podstawowej w Przybysławicach (03.06.2013 r., 10.06.2013 r.)

 

  • Seminarium promujące wyniki projektu

23 września 2013 roku w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN Pani mgr Karolina Oszust, wykonawca projektu LIDER, zaprezentowała wyniki projektu na seminarium pt.: „Analiza różnorodności funkcjonalnej zbiorowisk bakterii i grzybów występujących w wybranych odpadach organicznych”.

 

 

  • Warsztaty szkoleniowe – LIDER

 

27 stycznia 2014 roku w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym lubelscy laureaci Programu LIDER promowali swoje projekty, a także udzielali praktycznych wskazówek jak dobrze przygotować wniosek projektowy i zrealizować zaplanowane badania.

 

  • Kolorowy świat mikroskopijnych grzybów i bakterii – promocja projektu podczas XI Lubelskiego Festiwalu Nauki

Frąc M., Gryta A. Bilińska N., 2014, Kolorowy świat mikroskopijnych grzybów i bakterii – promocja projektu podczas XI Lubelskiego Festiwalu Nauki – pokaz uznano za najciekawszy pokaz piknikowy spośród prezentowanych przez pracowników i doktorantów IA PAN

Dyplomy: Magdalena Frąc, Agata Gryta, Nina Bilińska, Karolina Oszust