Publikacje

waste. Int. Agrophys., 2012, 26, 317-330.
ab 

czytaj więcej »

6. Zgłoszenie patentowe nr P 409 138, 2014, Nowy szczep grzyba Trichoderma atroviride G79/11, sposób otrzymywania biopreparatu do fermentacji metanowej odpadów organicznych z wykorzystaniem tego szczepu oraz sposób prowadzenia fermentacji metanowej odpadów organicznych z zastosowaniem biopreparatu.

7. Frąc M., Oszust K., Siczek A., 2012, Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych odpadów organicznych. Materiały 46. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mikrobiologia w ochronie zdrowia człowieka i środowiska”, Bydgoszcz, 3-6.06.2012: 50-51.

8. Frąc M., Oszust K., Siczek A., Pastor M., 2012, Isolation, identification and screening of cellulolytic microorganisms from soil and organic waste. Conference Materials of 4th International Conference EUROSOIL 2012. Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment, Italy 2-6 July 2012: 2145.

9. Oszust K., Frąc M., Siczek A., 2012, Biochemical potential and molecular identification of microorganisms isolated from soil and different organic wastes. Conference Materials of 4th International Conference EUROSOIL 2012. Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment, Italy 2-6 July 2012: 2131.

10. Frąc M., Pawlik A., Oszust K., Gryta A., 2012, Ocena aktywności pektynolitycznej środowiskowych szczepów Aspergillus sp. na wybranych podłożach indukcyjnych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty 20-21.09.2012: 33.

11. Pawlik A., Frąc M., Oszust K., Siczek A., 2012,  Dynamika zmian aktywności proteolitycznej i celulolitycznej szczepów Aspergillus sp. na podłożu zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty 20-21 września 2012: 55.

12. Frąc M., Oszust K., Siczek A., Pawlik A., Janusz G., 2013, Identyfikacja molekularna bakterii wyodrębnionych z wybranych odpadów organicznych oraz ocena ich aktywności celulolitycznej. Materiały 47 OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”, Puławy – Lublin, 12 – 15 maja 2013: 108.

13. Oszust K., Frąc M., Siczek A., 2013, Badania skriningowe, z wykorzystaniem systemu Biolog FF-plates, w zakresie uzdolnień katabolicznych grzybów wyizolowanych z kiszonek. Materiały 47 OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”, Puławy – Lublin, 12 – 15 maja 2013: 201.

14. Frąc M., Pawlik A., Oszust K., Siczek A., Bilińska N., 2013, Genetic and biochemical identification of microorganisms isolated from agricultural and food wastes for methane fermentation process. Book of abstracts (on line) FEMS 2013, 5th Congress of European Microbiologists, Leipzig, Germany 21-25 July 2013.

15. Pawlik A., Frąc M., Janusz G., Oszust K., Siczek A., Gryta A., 2013, Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste. Book of abstracts (on line) FEMS 2013, 5th Congress of European Microbiologists, Leipzig, Germany 21-25 July 2013.

16. Oszust K., Frąc M., Gryta A., Bilińska N., 2013,  The Biolog FF and ECO Plates system for evaluation of the catabolic diversity in fungal and bacterial silage`s communities. Book of abstracts of 21st International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wuhan, China 13-18 October 2013: 74

17. Frąc M., Ziemiński K., Oszust K., Gryta A., Bilińska N., 2013, Biodegradation of organic waste in the anaerobic digestion – benefits of the co-fermentation process. Book of abstracts of 21st International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wuhan, China 13-18 October 2013: 73

18. Frąc M., Gryta A., Oszust K., Bilińska N., Ziemiński K., 2014, Analiza metagenomiczna genu 16S rDNA wykorzystująca sekwencjonowanie nowej generacji w ocenie składu konsorcjum bakterii występujących w masie fermentacyjnej. XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska, Warszawa, 07-10.09.2014: 32.

19. Gryta A., Frąc M., Oszust K., Bilińska N., Szarlip P., 2014, Skład konsorcjum bakterii zasiedlających masę fermentacyjną na podstawie oceny polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych (tRFLP) genu mcrA. XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska, Warszawa, 07-10.09.2014: 49.

20. Oszust K., Frąc M., Gryta A., Bilińska N., Siczek A., 2014, Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego. XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska, Warszawa, 07-10.09.2014: 89.

21. Frąc M., Oszust K., Gryta A., Bilińska N., 2014, The estimation of changes in functional diversity of anaerobic community during co-substrates mesophilic digestion process. Materiały seminarium pt.: Innowacyjne zastosowania przełomowej technologii Biolog do identyfikacji i fenotypowania mikroorganizmów. Warszawa, 03.04.2014: 11-14.

22. Gryta A., Frąc M., Oszust K., Siczek A., Bilińska N., 2014, Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich. Materiały z Warsztatów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego: Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Łódź-Spała, 24-28.09.2014: 55-56.

23. Oszust K., Frąc M., Gryta A., Bilińska N., 2014, Wykorzystanie źródeł fosforu i siarki przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich, przy użyciu mikromacierzy fenotypowych (PM). Materiały z Warsztatów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego: Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Łódź-Spała, 24-28.09.2014: 138-140.