Konferencje


Warszawa 2014

Frąc M., Gryta A., Oszust K., Bilińska N., Ziemiński K., 2014, Analiza metagenomiczna genu 16S rDNA wykorzystująca sekwencjonowanie nowej generacji w ocenie składu konsorcjum bakterii występujących w masie fermentacyjnej. XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska, Warszawa, 07-10.09.2014: 32. – III miejsce w konkursie na najlepszy poster, prezentowany podczas konferencji.

Gryta A., Frąc M., Oszust K., Bilińska N., Szarlip P., 2014, Skład konsorcjum bakterii zasiedlających masę fermentacyjną na podstawie oceny polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych (tRFLP) genu mcrA. XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska, Warszawa, 07-10.09.2014: 49. – pod tytułem zaznaczonym na żółto podlinkuj poster w pdf-ie o nazwie Gryta et al._2014_M

Oszust K., Frąc M., Gryta A., Bilińska N., Siczek A., 2014, Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego. XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska, Warszawa, 07-10.09.2014: 89.– pod tytułem zaznaczonym na żółto podlinkuj poster w pdf-ie o nazwie Oszust et al._2014_M


Łódź-Spała 2014

PTMYK_2014

Gryta A., Frąc M., Oszust K., Siczek A., Bilińska N., 2014, Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich. Materiały z Warsztatów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego: Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Łódź-Spała, 24-28.09.2014: 55-56. pod tytułem zaznaczonym na żółto podlinkuj poster w pdf-ie o nazwie Gryta et al._2014_P

Oszust K., Frąc M., Gryta A., Bilińska N., 2014, Wykorzystanie źródeł fosforu i siarki przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich, przy użyciu mikromacierzy fenotypowych (PM). Materiały z Warsztatów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego: Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Łódź-Spała, 24-28.09.2014: 138-140. pod tytułem zaznaczonym na żółto podlinkuj poster w pdf-ie o nazwie Oszust et al._2014_P


Wuhan 2013

Zespół pracowników naukowych realizujących projekt prezentował wyniki na międzynarodowej konferencji naukowej The 21th International Symposium on Environmental Biogeochemistry „Global Challenges in Environmental Biogeochemistry”, która odbyła się w WUHAN w Chinach.

Podczas konferencji dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN została powołana na członka Międzynarodowego Komitetu Naukowego tej konferencji – International Committee of ISEB.

Oszust K. Frąc M., Gryta A., Bilińska N., 2013,  The Biolog FF and ECO Plates system for evaluation of the catabolic diversity in fungal and bacterial silage`s communities. 21st International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wuhan, China 13-18 October 2013.

Frąc M., Ziemiński K., Oszust K. Gryta A., Bilińska N., 2013, Biodegradation of organic waste in the anaerobic digestion – benefits of the co-fermentation process. 21st International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wuhan, China 13-18 October 2013.


Lipsk 2013

Frąc M., Pawlik A., Oszust K. Siczek A., Bilińska N., 2013, Genetic and biochemical identification of microorganisms isolated from agricultural and food wastes for methane fermentation process. FEMS 2013, 5th Congress of European Microbiologists, Leipzig, Germany 21-25 July 2013.

Pawlik A., Frąc M., Janusz G., Oszust K., Siczek S., Gryta A., 2013, Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste. FEMS 2013, 5th Congress of European Microbiologists, Leipzig, Germany 21-25 July 2013.


Puławy 2013

Frąc M., Oszust K., Siczek A., Pawlik A., Janusz G., 2013, Identyfikacja molekularna bakterii wyodrębnionych z wybranych odpadów organicznych oraz ocena ich aktywności celulolitycznej. Materiały 47 OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”, Puławy – Lublin, 12 – 15 maja 2013.

Oszust K., Frąc M., Siczek A., 2013, Badania skriningowe, z wykorzystaniem systemu Biolog FF-plates, w zakresie uzdolnień katabolicznych grzybów wyizolowanych z kiszonek. Materiały 47 OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”, Puławy – Lublin, 12 – 15 maja 2013

Bari 2012

Eurosoil
Frąc M., Oszust K., Siczek A., Pastor M., 2012, Isolation, identification and screening of cellulolytic microorganisms from soil and organic waste. 4th International Conference EUROSOIL 2012. Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment, Italy 2-6 July 2012.

Oszust K., Frąc M., Siczek A., 2012, Biochemical potential and molecular identification of microorganisms isolated from soil and different organic wastes. 4th International Conference EUROSOIL 2012. Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment, Italy 2-6 July 2012.

Falenty 2012

Frąc M., Pawlik A., Oszust K., Gryta A., 2012, Ocena aktywności pektynolitycznej środowiskowych szczepów Aspergillus sp. na wybranych podłożach indukcyjnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty 20-21.09.2012.

Pawlik A., Frąc M., Oszust K., Siczek A., 2012, Dynamika zmian aktywności proteolitycznej i celulolitycznej szczepów Aspergillus sp. na podłożu zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty 20-21 września 2012.